28.11.2013
Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna

Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentiksi vuodelle 2014 on vahvistettu 2,14.

Valtioneuvosto on vahvistanut asetuksella vuoden 2014 työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudeksi 2,14 prosenttia palkasta (Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963) 4 §). Koska sosiaaliturvamaksuun ei sisälly enää kansaneläkevakuutusmaksua, maksun suuruus on siis 2,14 prosenttia. 

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2014 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Verohallinnon tiedote 26.11.2013