28.11.2013
Vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksut vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2014 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 23,6 prosenttia palkasta. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu nousee 0,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Maksun korotus jakaantuu puoliksi työntekijöiden ja työnantajien kesken.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,55 ja 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu 7,05 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2014 keskimäärin 17,75 prosenttia.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna alle 53-vuotiailla 23,30 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 24,80 prosenttia. Myös nämä maksuprosentit nousevat vuoden 2013 tasosta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö